Popraw los zwierząt


XXI wiek wiekiem zwierząt

Ruchy ekologiczne zapoczątkowały zainteresowanie losem zwierząt dziko żyjących i ochroną gatunków. Świadomość potrzeby ochrony wybranych grup stała się powszechna, a termin „gatunek prawnie chroniony” znany i nie budzący kontrowersji. Inaczej sprawy mają się w przypadku zwierząt hodowlanych. Mimo zmian społecznych i gospodarczych, rozwojowi nauki i technologii ich los pogarsza się. Jest tak bo przekonanie o niezbędności pokarmów odzwierzęcych w diecie jest wciąż powszechne, a produkcja zwierzęca to gałąź gospodarki przynoszącą wielkie zyski. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat dieta wegańska i dieta wegetariańska, związany z nimi światopogląd bardzo zyskały na popularności, a osoby go reprezentujące są widoczne w życiu społecznym i publicznym.

Świadomy wybór

Wybory konsumentów decydują o powodzeniu lub porażce produktów na rynku. Popyt decyduje o wielkości sprzedaży i produkcji. Jest tak też w przypadku mięsa i nabiału. Do spadku popytu na produkty odzwierzęce przyczynia się nie tylko większe zainteresowanie zdrowym odżywaniem. To także efekt większej świadomości warunków egzystencji zwierząt hodowlanych, wzrost wiedzy na temat produktów roślinnych, zmiana nawyków konsumenckich, dostępność roślinnych zamienników mięsa i nabiału, moda. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że skoro produkty odzwierzęce nie są niezbędne dla prawidłowego odżywania, można je kupować lub z nich zrezygnować zmieniając popyt na mięso i nabiał, a w konsekwencji ograniczając ilość hodowanych zwierząt. Coraz więcej osób wie, że los zwierząt zależy od ich decyzji i wyborów.

Wiedza i przekonanie

Na los zwierząt możemy wpływać nie tylko przy kasie sklepowej. Skro wiemy, że dieta roślinna, dieta wegańska może całkowicie zastąpić tradycyjną, jesteśmy przekonani, że zwierzęta hodowlane zasługują na los lepszy niż ten, który je spotyka możemy dzielić się naszą wiedzę z innym, przekonywać, działać na rzecz zwierząt. Możemy robić to w sposób i w skali odpowiadającej naszym możliwościom, chęciom, temperamentowi. Zacznijmy od lepszej, etycznej diety.