Reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy.

Wszelkie zwroty wysyłane na koszt firmy GOfemine (w tym przesyłki za pobraniem pocztowym) nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” mailem na adres sklep@pureveg.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub listownie z datą nadania nie późniejszą niż czternastego dnia od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy by otrzymać zwrot pieniędzy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych towarów w oryginalnym, nie otwartym opakowaniu wraz z kopią „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” wysłanego wcześniej mailem ma adres Niegolewskiego 5/1, 01-570 Warszawa. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony (dotyczy także opakowania) lub przeterminowany gdy wysyłany produkt przeterminowany nie był. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru przez GOFEMINE.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zwierać: dane i adres Kupującego, numer zamówienia, nazwy towarów podlegających zwróceniu, numer rachunku bankowego, na który GOFEMINE dokonać ma zwrotu należności za zwracane towary.

Reklamacja z powodu nie otrzymania przesyłki.

W przypadku nie otrzymania przesyłki z zamówieniem mimo opłacenia należności w terminie 21 dni od daty zapłaty lub w przypadku otrzymania produktu po upłynięciu terminu jego ważności podanego na opakowaniu informację o tym fakcie, wraz z numerem zamówienia i adresem wysyłki oraz zdjęciem opakowania ukazującym datę ważności (gdy reklamacja dotyczy upłynięcia terminu ważności) prosimy przesłać na adres sklep@pureveg.pl W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania maila z reklamacją będziemy mogli we współpracy z pocztą lub firmą kurierską prześledzić losy przesyłki. Jeśli poczta lub firma kurierska potwierdzi dostarczenie przesyłki po upłynięciu terminu ważności, potwierdzi nie dostarczenie przesyłki, jej utratę lub brak możliwości odnalezienia informacji o przesyłce zamówienie zostanie ponownie skompletowane i ponownie wysłanie na koszt GOFEMINE lub, zgodnie z wolą Kupującego cała należność za zamówienie, w raz z kosztem jego dostarczenia zostanie zwrócona klientowi na wskazane przez niego w mailu rachunek bankowy. Ze względu na niemożność ustalenia miejsca, czasu i powodu ew. uszkodzenia przesyłki przesyłka uszkodzona odebrana z poczty lub od kuriera nie podlega reklamacji. Każdorazowo w przypadkach uzasadnionych np. wyglądem przesyłki oba o jakość towaru istnieje możliwość jej otwarcia w obecności kuriera lub pracownika poczty w celu sprawdzenia czy zwarte w przesyłce produkty nie są uszkodzone, a ich rodzaj i ilość zgodne są z zamówieniem.

Niezgodność towaru z umową.

Kupujący ma prawo zareklamować towar żywnościowy, który jest niezgodny z umową sprzedaży w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania produktu lub do 2 miesięcy od daty otrzymania produktu, jednocześnie zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową polega na przesłaniu na adres mailowy sklep@pureveg.pl „Oświadczenia o niezgodności towaru z umową” i podanie w nim danych sprzedawcy, danych kupującego, oraz krótkiego opisu na czym niezgodność polega. Reklamujący ma prawo wyboru sposobu załatwienia uznanej reklamacji jako zwrotu należności lub wymiany towaru na zgodny z umową. Powody niezgodności towaru z umową nie mogą być mało istotne.

Zwrot towaru.

Następuje na życzenie GOFEMINE przesłane mailem na adres Kupującego po dostarczeniu przez Kupującego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” lub po uznaniu przez GOFEMINE „Niezgodności towaru z umową” Na kupującym ciąży konieczność właściwego opakowanie zwracanego towaru i nadanie go do GOFEMINE. GOFEMINE może zrezygnować z potrzeby odsyłania towaru przez Kupującego.

Dowód zakupu.

Ponieważ sprzedaż realizowana jest online GOFEMINE posiada rekordy dokumentujące zakup, opłacenie i dostarczenie towaru z każdego z zamówień. Dostarczanie dowodu zakupu przez kupującego nie jest konieczne.

Koszt przesłania zwrotu / wymiany towaru.

W przypadku uznania reklamacji na GOFEMINE ciąży obowiązek zwrócenia należności za przesyłkę. Do kupującego - w wysokości części jaką reklamowany towar stanowił wagowo w opłacie za przesyłkę, którą uiścił Kupujący. Jeśli sposobem załatwienia reklamacji ma być wymiana towaru na zgodny z umową: zwrot towaru od kupującego do GOFEMINE zgodnie z udokumentowaną wartością nadania jednak nie drożej niż 12,99zł* Koszt przesłania wymienianego towaru do kupującego ponosi GOFEMINE *Jeśli Kupujący spodziewa się, że odesłanie towaru do GOFEMINE może przekroczyć kwotę 12,99zł bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@pureveg.pl) W wypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki z towarem do i od Kupującego w całości ponosi Kupujący.