Zamawianie

Zamawianie

Zamówienia na produkty prezentowane w witrynie pureveg.pl można składać tylko za pośrednictwem witryny. Przyjmowane są całą dobę i cały rok, a realizowane (kompletowane i wysyłane) następnego dnia roboczego po otrzymaniu od zamawiającego należności za zamówienie. Otrzymanie należności za zamówienie następuje z chwilą gdy należność zostaje uznana przez dostępny na stronie pureveg.pl system płatności on-line lub zaksięgowana na podanym w korespondencji rachunku bankowym - zależnie od wybranego sposobu zapłaty. Zamówienia, za które należność nie wpłynęła w terminie 5 dni od daty ich złożenia zostają anulowane. Zamówienie, za które wpłynęła należność nie mogą być anulowane. Należność za zamówienie obejmuje pełny koszt brutto produktów, ich nadania i dostarczenia. Zamówienia, co do których istnieją jakikolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę witryny, zamówienie takie może zostać anulowane, a należność zwrócona bez podania przyczyn. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem.

Zapłata

przyjmowana jest w każdej walucie akceptowanej przez system płatności on-line dostępny na stronie lub bank i przeliczana na złote polskie według kursu obowiązującego w tych podmiotach w dniu zapłaty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dostarczanie

Szczegółowa informacja o kosztach dostarczania zamówień wyświetlane są w formularzu zamówienia. Przesyłka z zamówieniem jest nadawana, przewożona i dostarczana w ramach standardowej usługi pocztowej lub kurierem zależnie od wagi i rozmiarów oraz wskazania zamawiającego jako list (waga do 2KG) lub paczka polecona priorytetowa. (waga od 2 do 20KG w przypadku Poczty Polskiej i od 0,3 do 31 KG w przypadku dostawy kurierem) Przesyłka najczęściej dostarczana jest adresatowi w terminie do (D = data nadania przesyłki): list polecony priorytetowy D+5 dni roboczych; paczka polecona priorytetowa D+6 dni roboczych. Przesyłka dostarczana jest adresatowi w sposób zgodny z procedurą lokalnej poczty obsługującej adres pocztowy wskazany w zamówieniu jako miejsce dostarczenia. Zmówienie kurierem dostarczane jest w terminie D+1 dni roboczych w godzinach od 8.00 do 17.00. O zbliżającej się wizycie kuriera zamawiający jest powiadamiany przez firmę kurierską pocztą elektroniczną. GOfemine może czasowo lub trwale wstrzymać dostwy z użyciem poczty i dostrczać towary tylko za pośrednictwem firmy kurjejrskiej. W takim przypadku możliwość dostwy pocztą zostanie przez administatora wyłączona w panelu składania zamówień. Dostrczamy produkty wolne od wad, nieuszkodzone, nadające się do spożycia (wywsyłamy produkty najpóźniej na 10 dni przrd datą określoną w terminie spożycia)