e-BON REGULAMIN

Twórcą i dystrybutorem e-bonów działających w witrynie Pureveg.pl jest GOfemine. Każdy e-bon to unikalny kod będący ciągiem cyfr i liter dystrybuowany drogą elektroniczną (e-mail). Jeden e-bon pomniejsza kwotę do zapłacenie za zamówienie odpowiednio o 100 lub o 50 złotych. W przypadku gdy należność do pomniejszenia której użyty zostaje e-bon jest mniejsza od 100 lub od 50 złotych różnica między wartością bonu a wartością zamówienia nie jest zwracana (przepada). W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden e-bon. E-bon jest jednorazowy, działa tylko jeden raz. E-bon użyć może dowolna osoba, jej tożsamość nie jest weryfikowana. GOfemine zakłada, że osoba która użyła e-bonu była do tego uprawniona. Posiadacz e-bonu powinien chronić go przed osobami postronnymi. W przypadku zwrotu towaru lub złożenia reklamacji uznanej do zwrotu wpłaconej należności zwracana należność będzie składała się w takich samych proporcjach z nowego, ważnego e-bonu i kwoty w złotówkach jaka wystąpią przy opłacaniu zamówienia z użyciem e-bonu. E-bon należy wpisać / przekleić w okienko „Bony upominkowe” w czasie finalizowania zamówienia. Ważność e-bonu to 6 miesięcy od daty jego wygenerowania przez GOfemine i przekazanie drogą elektroniczną (e-mailem) klientowi.